W’ayɛ adeɛ

VERSE 1
Nhyira yi a menya to Nyame na otumi ma
Nea ɛda makoma so na w’ayɛ yi me ma no amo
Nea menbisa mpo no
Ɔde aka ho ɛnɛ da yi
Manigye awie pɛ yɛ
God you do all

Nyame w’ayɛ adeɛ ɛnonti ose ose ma no
Nyame ayɛ beberee (2x)
Yɛn fa ehurusi mbɔ no osee yie
Nyame ayɛ beberee (2x)
Yɛn fa ehurusi mbɔ no osee yie

VERSE 2
Enuonyam a menya yi Nyame na ɔde ama me
Mekra de ahurusi fisɛ wate dɛ nnɛ
Mekuruwa nso o ayɛ ma ebuso
Me nyame yi ɔne me adi no yie
I no go lie

Nyame w’ayɛ adeɛ ɛnonti ose ose ma no

Nyame ayɛ beberee (2x)
Yɛn fa ehurusi mbɔ no osee yie
Nyame ayɛ beberee (2x)
Yɛn fa ehurusi mbɔ no osee yie

CHORUS
Osee yie osee yie e e osee yie
Nyame baasakorɔ yɛ ma wo amo
Osee yie osee yie e e osee yie
Nyame baasakorɔ yɛ ma wo amo

Call: W’ayɛ bi ama me a
Response: ɔbɛyɛ ama wonso
Call: N’abasa ensua
Response: sɛ ɛnso ɔgyeɛ
Call: W’ayɛ bi ama me a
Response: ɔbɛyɛ ama wonso
Call: N’abasa ensua
Response: sɛ ɛnso ɔgyeɛ

Nyame ayɛ beberee (2x)
Yɛn fa ehurusi mbɔ no osee yie
Nyame ayɛ beberee (2x)
Yɛn fa ehurusi mbɔ no osee yie

Osee yie osee yie e e osee yie
Nyame baasakorɔ yɛ ma wo amo

Repeat chorus to end.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.